Navigace

Obsah

 

StříbroSTŘÍBRO

Osada Stříbro je jako Argentaria zmiňována od roku 1183. Mezi lety 1240-1250 bylo založeno královské město, které je roku 1397 poprvé uváděno jako Stříbro. Již ve středověku zde existovaly významné olověné doly. Roku 1426 město bylo obsazeno husity. V roce 1427  je  neúspěšně obléháno křižáky, kteří byli nuceni ustoupit k Tachovu a tam poraženi. Po husitských válkách byla městu potvrzena všechna privilegia. Jiřík z Poděbrad dokonce polepšuje městský znak. Od 16 stol. začal hospodářský rozkvět, vzniklo několik pivovarů, místní řemeslníci byli sdruženi do 11 cechů. Řada renesančních památek ve městě pochází z této doby. Během třicetileté války bylo  město několikrát obsazeno a vyrabováno Švédy. V 17 stol. dochází k pomalé obnově těžby v dolech,  příchodem  německých  horníků  získalo ve Stříbře převahu  německé obyvatelstvo. Olověné rudy se v okolí města těžily až do počátku 80. let minulého století. Po 2.světové  válce, byla  naprostá většina německých spoluobčanů vysídlena a do Stříbra přichází noví obyvatelé z různých koutů země. Vysídlení a následující období „budování socialismu“ se podepisuje i na urbanistice města . V současném období změnila řada nemovitostí vlastněných státem majitele, což se v mnoha případech projevilo pozitivně.

 

https://www.youtube.com/watch?v=kESay5GLce0