Obsah

 renesanční radniceRadnice

Stavbou, kterou si rozhodně každý návštěvník zapamatuje, je renesanční radnice, která stojí v západní části náměstí.

Stavba má tři štíty a  pochází z 16. století. Vstupní část byla rozšířena až po požáru stavby v roce 1588. Dle návrhu  prof. V. Schwerdtnera byla vyzdobena v letech 1883 - 1888 sgrafity znázorňující mi  výjev založení města  a hájení města proti křižákům v r. 1427. Zadní trakt radnice byl upraven v klasicistním slohu v 19. století. Nákladná rekonstrukce proběhla v 90. letech 20. století. Dnes plní objekt svojí původní funkci, je tu umístěn městský úřad.